Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Askarteluhuone Ihan Itse

2693024-9

Isokatu 11

67100

KOKKOLA

06 8223 220

info@ihanitse.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Askarteluhuone Ihan Itse

Sari Aho

Isokatu 11

67100

KOKKOLA

040 7032 740

sari@ihanitse.fi

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpitooon sekä markkinoinnin kohdentamiseen eri asiakasryhmille. Kerättykä tietoja voidaan käsitellä ja käyttää markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakastietoja kerätään asiakkailta itseltään heidän suostumuksella asiakkuuden hoitoon (tilaustoiminta) niitä tarvittaessa.

 

Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkan etu- ja sukunimi
  • Asiakkaan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, s-posti)
  • Asiakkaan tilaustiedot (tuotteet, toimitus- ja maksutavat, seurantatiedot)
  • Asiakkaan antama muu mahdollinen lisätieto tilauksia koskien.


Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin
kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkailta itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa siltä osin kuin niistä on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytettään ERP-järjestelmässä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus
kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Nopea toimitus
Lahjakortti
Kivijalkamyymälä
Ota yhteyttä
© Ihan Itse
Loading...